Samiske stedsnavn

i Unjárga gielda /
Nesseby kommune

Den siden du er inne på akkurat nå tar for seg samiske stedsnavn i Unjárga gielda/Nesseby kommune. Denne siden har Isak Saba sentret utarbeidet, og målet med arbeidet har vært å synliggjøre det store mangfoldet av samiske stedsnavn i kommunen, totalt over 3000.

Bidragsytere

Bak dette arbeidet har mange personer bidratt, dette gjelder som informant, innleser, fotograf, og teknisk bistand. Stedsnavnene som blir presentert er fra, Qvigstad ca. 1920, Leif Rantala og Olav Dikkanen 1980 – 82 og Nesseby pensjonistforening ved Nils Edvin Paulsen, 2004, og innsamlinger. Disse innsamlingene er nå blitt sammenfattet og i tillegg fått inn nye navn fra våre informanter.

Flere opplysninger

Stedsnavn i vårt nærområde har ofte tilknytning til vår identitet og følelser og i et så stort materiale er det mulig at det er feile og/eller at navn ikke er blitt tatt med i oversikten. Stedsnavnsiden er mulig å oppdatere og gjøres bedre, så vi oppfordrer folk å gi tilbakemeldinger til vår nettadresse isaksaba@nesseby.kommune.no

Takk

Isak Saba sentret vil takke alle som har bidratt til vår stedsnavnsside og vi har lagt ut bilder av de aller fleste bidragsytere. Isak Saba sentret vil også takke Sametinget og Nesseby kommune som har bidratt med finansiering av utgivelsen.

Samiske stedsnavn

i Unjárga gielda / Nesseby kommune